Nieuws

Geld voor toekomstbestendige melkveehouderij

Den Haag heeft geld gereserveerd om de melkveehouderij in het veenweidegebied te helpen toekomstbestendig te worden. De gemeente zou moeten onderzoeken of deze middelen ingezet kunnen worden om Woerdense melkveehouders te helpen met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Jelmer Vierstra van Progressief Woerden en Toos van Soest van het CDA namen het initiatief voor een motie met deze strekking. 

Lees verder

Ken uw raadslid: Coby

Afgelopen jaar stonden alle fractieleden met een interview in de Woerdense Courant. Dit keer: Coby Franken. Voor Coby is belangrijk dat alle stemmen worden gehoord. Zeker die van minderheden.

Lees verder

Teletolk

Progressief Woerden maakt zich altijd sterk voor inclusie en heeft ook bewerkstelligt dat dit onderdeel wordt van al het beleid van de gemeente. Overal waar we drempels en belemmeringen kunnen wegnemen zullen we dat doen. Daarom dient raadslid Coby Franken de motie Teletolk in de komende raadsvergadering.

Lees verder

Geen ballonnen meer in het milieu

Een motie om het oplaten van ballonnen in Woerden te verbieden is donderdagavond in de gemeenteraad van Woerden aangenomen. Woordvoerder Jelmer Vierstra van Progressief Woerden is opgetogen over dit besluit: “Ballonnen zijn weliswaar feestelijk maar zorgen in de praktijk voor problemen omdat ze gemaakt zijn van kunststof. Die vergaan dus niet vanzelf en eindigen te vaak in de maag van een dier. Deze dieren kunnen vervolgens geen eten meer opnemen en een langzame dood kan het gevolg zijn. Dat past wat ons betreft niet bij het vieren van een feestje.”

Lees verder

Bedrijventerreinen & Groen - een zoektocht

De gemeente Woerden gaat op zoek naar zes tot negen hectare extra bedrijventerrein. Dat past niet binnen de huidige bebouwingsgrenzen dus wordt gekeken in het groen. Progressief Woerden werkt constructief mee in deze zoektocht en leggen we graag even uit. Want het opofferen van groen doen wij uiteraard niet lichtzinnig over.

Lees verder

Pagina's