Nieuws

Oproep: Haal de Mensenbieb naar Woerden

Progressief Woerden wilt dit najaar een heel bijzondere activiteit naar Woerden te halen: de mensenbieb. Dit is de Nederlandse variant op De Human Library, inmiddels zowel in de hele wereld als nu ook in Nederland een steeds bekender concept. Want in Woerden zijn heel bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Door verhalen te delen en van elkaar te leren we bijdragen aan een sociale en duurzame samenleving. Maar dat lukt alleen met hulp. 

Lees verder

Provincie zegt NEE tegen gaswinning bij Woerden

In de Statenvergadering van 3 juli hebben de Provinciale Staten een niet mis te verstaan signaal afgegeven tegen de plannen voor gaswinning in Woerden. In een mede door GroenLinks ingediende motie noemen de Staten de voorgenomen gaswinning zeer onwenselijk. Ook roepen ze het college op om samen met omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de minister te pleiten tegen iedere vorm van gaswinning onder bewoond gebied en om geen vergunning af te geven voor gaswinning bij Woerden.

Lees verder

Groot succes met Down to Earth

Een overvolle zaal op 29 juni in het Klooster. Alleen met social media en twee persberichten wist Progressief Woerden 180 mensen te lokken naar de film Down to Earth.
De film gaat over een jong gezin dat over de hele wereld op zoek gaat naar zogeheten 'wishdomkeepers'. Veertien bijzondere mensen, wijze mannen en vrouwen zijn aan het woord over hoe we goed kunnen zorgen voor de aarde en voor elkaar. We zijn vergeten wat we weten, we zijn de tijd kwijt. En wat vooral enorm naar voren kwam is het belang om te zorgen voor de toekomst
"WE DIDN’T INHERIT THE EARTH FROM OUR PARENTS,
WE BORROW IT FROM OUR CHILDREN"
CHIEF SEATTLE

Lees verder

Woerden kantelt het armoedebeleid naar maatwerk!

Mensen met geldzorgen worden nu nog geholpen met declaratieregelingen, maar vaak is er veel meer aan de hand. Daarom gaat de gemeente nu niet alleen financieel ondersteunen, maar wordt er ook coaching geboden. Met de mensen die hulp vragen wordt samen besproken wat er moet en kan worden gedaan om uit de armoede te komen en te blijven. En er komt een maatwerkfonds in de plaats van de declaratieregelingen. Wethouder Koster is trots op de kanteling van het beleid en Progressief Woerden vind dat terecht.

Lees verder

Progressief Woerden wil vooruit! (ook in 2018...)

Het hoofdgerecht van de raad vandaag was het juni-overleg. De tweede stap op weg naar de begroting 2018. De andere verhoudingen in de raad, na het breken van het coalitie-akkoord vallen niet progressief uit. De extra investeringen om het stadhuis dichter bij de samenleving te brengen worden met argwaan benaderd door de meeste fracties. Zonde, wat ons betreft.

Lees verder

Langs de deuren in Snel en Polanen

Progressief Woerden wil in de aanloop naar de verkiezingen in gesprek met inwoners over wat zij vinden van Woerden en van hun wijk en wat ze vinden wat er beter kan.
Dit weekend bezochten we Snel en Polanen. We spraken ongeveer 35 bewoners.

Lees verder