Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van GL Woerden. De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van deze organisatie.