Zorgen om veiligheid en gezondheid voormalig Den Oudsten terrein

De fractie van Progressief Woerden maakt zich zorgen om de veiligheid en de gezondheid van de nieuw te bouwen wijk op het Den Oudstenterrein. Er is kritiek van de Veligheidsregio Utrecht op onder andere de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Ook zijn er signalen van omwonenden over ransuilen en vleermuizen die in de knel zouden kunnen komen en zorg over onnodige bomenkap.

Coby Franken van Progressief Woerden en zelf inwoner van het Staatsliedenkwartier stelt hier vragen over. “Natuurlijk zijn wij reuzeblij met deze nieuwbouw van een wijk met stevige ambities op het gebied van groen en duurzaamheid, maar we maken ons nu toch wel een beetje zorgen. Want hoe zit het dan met die kritiek van de veiligheidsregio? Is de wijk voldoende bereikbaar voor hulpdiensten? En op welke wijze wordt er zorggedragen voor de huidige populatie van ransuilen en vleermuizen. En hoe wordt gezorgd dat alle al gekapte bomen weer volgens afspraak worden vervangen. En hoe zit het met die vervuilde grond? We gaan er van uit dat we hier allemaal bevredigende antwoorden op zullen ontvangen van het college. Maar wij willen wel zeker weten dat we hier bouwen aan een echte veilige, groene en gezonde wijk voor mensen, dieren en natuur.

RPL-FM besteedde hier aandacht aan Interview met Coby