Slappe houding college richting dierenwelzijn

Voorlopig houdt de teckelfokkerij aan Breeveld haar vergunning. Onbestaanbaar vindt Coby Franken van Progressief Woerden, die haast niet kan geloven dat dit in de gemeente Woerden mogelijk is. 

Franken: “Via burgers bereikten ons al signalen van overlast en mogelijke verwaarlozing van de teckeltjes. Nu  blijkt dat het gemeentehuis al veel langer op de hoogte is van het feit dat hier veel meer teckels dan de toegestane 20 worden gehouden.” Toch is sluiting voorlopig nog niet aan de orde is. “Ongelooflijk dat meer dan tien keer zoveel teckels hebben als de vergunning toelaat kennelijk nog onvoldoende aanleiding is om de boel te sluiten,” stelt Franken.

Op 16 juni deed de Nederlandse voedsel en Warenautoriteit een inval bij een Woerdense teckelfokkerij aan het Breeveld. Ruim 150 verwaarloosde teckels werden in beslag genomen.

Het college meldde op vragen van onder andere Progressief Woerden tijdens de raadsvergadering op 28 juni wel al langer bezig te zijn met controle op deze fokkerij. Er is een vergunning voor hobbymatig houden van maximaal 20 teckels. Dit aantal is regelmatig overschreden en het college reageerde daarop met boetes. Het college geeft aan dat eventueel pas op termijn het intrekken van de vergunning een optie is. Als het gaat om ingrijpen bij verwaarloosde dieren schuift het college de verantwoordelijkheid af op de NVWA. Veel te slap volgens Franken: “In 2016 hebben we een ambitieus dierenwelzijnsbeleid in Woerden aangenomen en je zou verwachten dat het college dat beleid aangrijpt om stevig op te treden.”

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni stelde Progressief Woerden onderstaande vragen:

  1. Welke informatie heeft het college over deze teckelfokkerij/fokkerijen?
  2. In hoeverre voldoet de teckelfokkerij wel/niet aan de gemeentelijke verordeningen en vergunningen?
  3. Welke stappen heeft het college ondernomen ten aanzien van deze teckelfokkerij?
  4. Wat is de huidige stand van zaken met de teckelfokkerij en in hoeverre is mogelijk sprake van dierenleed?
  5. Wat ziet het college als mogelijkheden om in te grijpen en een einde te maken aan dit dierenleed, op korte en op langere termijn?