Progressieve beweging

Progressief Woerden wil ook, en vooral, buiten het stadhuis zichtbaar en actief zijn. Daarom houdt PW 1 x per maand een bijeenkomst op een andere plek, ergens buiten het stadhuis. Ze gaan op bezoek bij maatschappelijke organisaties en initiatieven om kennis te maken en inspiratie op te doen. Daar nodigen ze ook graag iedereen bij uit die mee wil denken en doen.

De planning voor 2019 ziet er alsvolgt uit (zie ook de pagina agenda):

 

14 januari - Edesso Torino.

We zijn te gast bij het Turkse restaurant in winkelcentrum Tournoysveld dat meerdere keren slachtoffer was van overlast. We gaan in gesprek over veiligheid versus vrijheid en camara's versus privacy.

 

11 februari - Wijkplatform Molenvliet

Er is een nieuw wijkplatform in Molenvliet. Een goede gelegenheid kennis te maken en te praten over de rol en het belang van wijk- en dorpsplatforms

 

20 mei - VIC - VeenweideInformatieCentrum in Zegveld

In het VeenWeideInformatieCentrum wordt onderzoek gedaan naar onze bodem. We leren meer over de typische gesteltheid van de bodem in onze regio.

 

17 juni - De Kievit in Harmelen

Een uniek natuur- en inwonersinitiatief. We krijgen een rondleiding en praten over de natuur in Harmelen.