Aanpak woningnood

Het is algemeen bekend dat de woningnood in Woerden hoog is . Maar zoals altijd zijn het de meest kwetsbaren die daar echt de dupe van kunnen worden. Want als je met smalle beurs ongewenst dakloos wordt is het de vraag of je in Woerden ergens terecht kunt. Coby Franken stelde vragen aan het college.

Hoewel uit de beantwoording blijkt dat er wel degelijk knelpunten zijn, en dan zijn volgens ons nog niet eens de meest nijpende gevallen bekend, ziet het college geen urgentie om meteen oplossingen te zoeken zoals containerwoningen, Tiny Houses of appartementen in kantoorpanden. Het is niet winstgevend genoeg. Met andere woorden: het is wel een beetje winstgevend? En er is geen draagvlak. Dat laatste verbaast bijzonder. Het is toch een breed geluid dat in Woerden te weinig woningen zijn voor spoedzoekers, statushouders en jongeren. 

 

Lees hier ook ons vorige bericht over de aanpak woonoverlast wat aanleiding was om deze vragen te stellen.

Lees hier de beantwoording door het college